Frequently Asked Questions / veelgestelde vragen

Arbeidskundig onderzoek

Wat kan je verwachten bij een arbeidsdeskundig onderzoek? Bekijk onderstaande video en/of download onze overzichtelijke flyer over het arbeidskundige onderzoek.

Ja zeker, dat mag. Als er bijvoorbeeld concentratie beperkingen zijn of iemand heeft moeite om zaken te onthouden is het prettig om ondersteund te kunnen worden door een bekende.

In de praktijk wordt regelmatig rond de eerstejaarsevaluatie – ‘het opschud moment’ – een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet. Er staat echter nergens vermeld dat je rond de eerstejaarsevaluatie een arbeidsdeskundig onderzoek moet instellen. Evengoed wordt dit vaak als argument gebruikt. Het is een prima uitgangspunt om rond de eerstejaarsevaluatie in principe een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Het heeft negen van de tien keer veel toegevoegde waarde om door een onafhankelijke arbeidsdeskundige het gehele lopende verzuimproces nog eens tegen het licht te houden. Maar er zijn situaties waarbij het niet per se noodzakelijk is om een arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen rond deze datum. Sterker nog: in sommige situaties is zo’n onderzoek helemaal niet nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als het de stellige verwachting is dat iemand binnen afzienbare tijd (2 á 3 maanden) weer volledig het eigen werk gaat doen. Er zijn ook veel argumenten te bedenken waarom een eerdere inzet van de arbeidsdeskundige nuttig is en soms zelfs noodzakelijk. Bijvoorbeeld in de situatie dat overduidelijk is dat terugkeren in het eigen werk niet meer mogelijk lijkt te zijn.

Start in ieder geval een arbeidsdeskundig onderzoek op als terugkeer in het eigen werk twijfelachtig is en de kans op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie klein is. Doe dit dan uiterlijk rond de eerstejaarsevaluatie (tussen week 46 en 52 van de arbeidsongeschiktheid). Streef er dan naar dat de bedrijfsarts een belastbaarheidsprofiel (bijvoorbeeld een functionele mogelijkhedenlijst of inzetbaarheidsprofiel) kan opstellen in week 46 zodat nog voor het einde van het eerste jaar het arbeidsonderzoek kan plaatsvinden. Een en ander kan perfect gecoördineerd gaan worden vanaf het moment dat de ziekmelding ook doorgegeven moet worden aan het UWV (week 42).

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) is in 2002 ingevoerd met als doel het aantal arbeidsongeschikte medewerkers terug te dringen. Zie ook: Arboportaal Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers èn werknemer hebben de verplichting gekregen er alles aan te doen om weer zo snel als mogelijk het werkvermogen dat er is, zo goed als mogelijk te gaan benutten.

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft een ook nog duidelijke animatie gemaakt over de WvP:

Nee, dat is zeker niet verplicht. Er zijn veel werkgevers die een arbeidsdeskundig onderzoek heel bewust laten uitvoeren door een andere onafhankelijke partij.