Specialisten in complex verzuim

Specialisten in complex verzuim

Arbeidskundig advies

Loonschade beperken als gevolg van ziekte, gebrek of ongevallen                    

Weinig ondernemers zijn gaan ondernemen om zich ook bezig te kunnen houden met de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Wij wel! De adviseurs van Kempers Arbeidskundig Advies geven onafhankelijk advies met betrekking tot langdurig en/of complexe arbeidsongeschiktheid en verzuim. Door een op het individu gerichte, praktische aanpak werkt de arbeidsdeskundige toe naar het optimaal benutten van het resterende werkvermogen.

Arbeidskundig onderzoek

Doorgrondend onderzoek naar mogelijkheden en gevolgen na arbeidsongeschiktheid

Arbodienstverlening

Verzuimbegeleiding en uitvoeren van het WVP, het opstarten en begeleiden van eigen risico en verzuim gesprekken 

Mediation

Een succesvol middel is om te komen tot ene oplossing. Slechte communicatie is vaak het grootste obstakel bij arbeidsconflicten 

Krijg inzicht in jouw balans

Een goede balans vinden tussen werk en inkomen is niet eenvoudig.
Wij kunnen u helpen met het stellen van reële doelen.