Contact

Algemeen
085 744 0535
info@kempersarbeid.nl

Aanmeldingen | opdrachten 
aanmelding@kempersarbeid.nl

Han Kempers – (Staf) Arbeidsdeskundige
+31 6 5125 8431
han@kempersarbeid.nl

Sanne Prijn – Arbeidsdeskundige
+31 6 1251 6101
sanneprijn@kempersarbeid.nl

Natascha van ‘t Hooft – Arbeidsdeskundige
+31 6 2122 6219
nataschavanthooft@kempersarbeid.nl

Sonja ter Burg – Administratie | Backoffice
+31 6 5764 7306
sonjaterburg@kempersarbeid.nl

Volg ons op social media: