Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

Zodra er enige twijfel ontstaat of een werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen werk op termijn weer kan uitvoeren, is een onderzoek naar eventuele andere mogelijkheden noodzakelijk. Doe dit uiterlijk rondom de eerste jaarsevaluatie (± 46e week van het verzuim) maar veelal is het verstandig om dit eerder te doen. Het is aan te raden om dit onderzoek al voor de eerste jaarlijkse evaluatie, rond de 46e week van verzuim, te initiëren, hoewel eerder starten vaak verstandig is. Deskundigen zoals bedrijfsartsen of casemanagers zullen dit meestal ook aanbevelen.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Kan de werknemer, gelet op de aanwezige beperkingen, het eigen werk weer gaan uitvoeren?
  • Zo nee, is het eigen werk met behulp van (technische) aanpassingen en/of (meeneembare) voorzieningen passend te maken?
  • Zo nee, kan de werknemer ander passende werk bij de eigen werkgever gaan uitvoeren?
  • Zo nee, moet er omgezien worden naar ander passende werk elders?

Kortom: waar en hoe kan de werknemer zijn of haar arbeidsmogelijkheden optimaal benutten? Daarbij staat bij Kempers Arbeidskundig Advies bv altijd de vraag centraal of de gekozen oplossing duurzame inzetbaarheid met zich meebrengt.

Wil een werkgever niet het risico lopen dat het UWV de maatregel oplegt om ook het 3e jaar het loon door te betalen, is snelle en adequate re-integratie vereist. In genoemde situatie is een arbeidskundig onderzoek dan al snel noodzakelijk.

Wij zijn in beginsel actief in alle sectoren en hebben daar ook veel ervaring in. Wij hebben extra kennis in de onderwijssector, de uitzend- en detacheringsbranche, de (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn.

Voor al onze klanten zijn we een samenwerkingspartner waar een objectieve benadering centraal staat en waarbij de belangen van een werknemer en die van de werkgever even belangrijk zijn.

Bezwaar

Niet eens met de beslissing van het UWV of er vragen over? We helpen graag met het maken van bezwaar. We schatten vooraf in of het bezwaar reëel is en gaan daarna eventueel aan de slag. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Mediation bij arbeidsconflicten

Wij kunnen ook uw mediation verzorgen. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en vooral ook ‘mentale pijn’. Een dergelijk leidt niet zelden tot arbeidsongeschiktheid.

Inmiddels is vast komen te staan dat mediation een succesvol middel is om te komen tot een oplossing. Slechte communicatie is vaak het grootste obstakel bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor een arbeidsconflict. Onder begeleiding is het de bedoeling dat partijen weer met elkaar in gesprek gaan en dat helpt verstoorde (arbeids)verhoudingen weer te normaliseren. Arbeidsmediation is doorgaans een kort traject. In de meeste gevallen vindt een aparte intake plaats. Daarna wordt meestal in twee á drie gezamenlijke gesprekken een duurzame oplossing bereikt. De ervaring leert dat de deelnemers het prettig vinden dat zij in een neutrale omgeving hun verhaal kunnen vertellen en dat de begeleiding door de mediator leidt tot een open gesprek.

Zelfs als eruit komt dat het conflict niet meer te herstellen is, heeft de mediation wat opgeleverd. De oplossing moet dan namelijk gezocht worden in het op een nette manier uit elkaar gaan.

Ja, ook mediation kost geld en zeer veel negatieve energie. Echter het conflict laten doorsudderen kost vele malen meer.

Verzuimbegeleiding/Uitvoeren WVP

De meeste ondernemers zijn gaan ondernemen uit liefde voor hun vak, niet om de wet verbeterde poortwachter uit te gaan voeren als hun personeel onverhoopt ziek wordt. Bij Han Kempers Arbeidskundigen is dat juist wel zo! We zijn graag de intermediair tussen alle partijen in een soms ingewikkeld en vaak uitdagend proces, en is voornamelijk belangrijk als er sprake is van een hoog en/of frequent verzuim.

Dossiercheck/ re-integratieadvies

De meeste ondernemers zijn gaan ondernemen uit liefde voor hun vak, niet om de wet verbeterde poortwachter uit te gaan voeren als hun personeel onverhoopt ziek wordt. Bij Han Kempers Arbeidskundigen is dat juist wel zo! We zijn graag de intermediair tussen alle partijen in een soms ingewikkeld en vaak uitdagend proces, en is voornamelijk belangrijk als er sprake is van een hoog en/of frequent verzuim.

Overige diensten

Verzuimbegeleiding / uitvoeren WVP
De meeste ondernemers zijn gaan ondernemen uit liefde voor hun vak, niet om de wet verbeterde poortwachter uit te gaan voeren indien hun personeel onverhoopt ziek wordt. Deze zorg van begin tot het eind kunnen wij uit handen nemen. Een intermediair zijn tussen de vele partijen die dan veelal gemoeid zijn in een dergelijk proces. Dit wordt met name heel erg belangrijk als er sprake is van een hoog en/of frequent verzuim.

Dossiercheck / re-integratieadvies
Soms kan een verzuimsituatie heel erg ingewikkeld zijn of om redenen stagneren. Het kan soms zo lastig zijn dat u even niet meer weet hoe verder en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Wij kunnen daarover advies geven en meedenken zodat er geen stagnatie in het re-integratie proces ontstaat.

Voordeel:

  • Voorkomen stagnatie
  • Voorkomen van misverstanden
  • Feedback op algemeen proces
  • Dossier beter op orde en betere motivatie op de te nemen vervolgstappen.

Meer informatie?

Meer informatie? Bel of mail ons om te zien of we iets voor u kunnen betekenen. Ook voor kleine korte vragen kan u altijd vrijblijvend bij ons terecht.